Podujatia

Informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach.

26.3.2024, 17:00 - 26.4.2024, 18:00
Ako sa slovo stane obrazom

Drahí priatelia, keďže literatúra, knihy a naša knižnica sú úzko späté s umením, je snáď viac ako prirodzené, že náš vzťah so ZUŠ IWK Považská Bystrica sa preklenul zo spolupráce vo forme hosťovania jej žiakov na rôznych našich kultúrno - vzdelávacích podujatiach až k reálnej a vážnej spolupráci dvoch...