Kontakt a otváracie hodiny

knižnica v považskej bystrici

Otváracie hodiny

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica

email: kniznica@kniznicapb.sk
web: www.kniznicapb.sk

Mgr. Mária Ružôňová - riaditeľka PKPB
email:maria.ruzonova@kniznicapb.sk
tel: 0901/918 842

Mgr. Barbora Miháliková – vedúca útvaru služieb, metodik PK
email: barbora.mihalikova@kniznicapb.sk
tel: 042/465 35 11

Odd. ekonomicko-prevádzkové
Ing. Ľuboslava Zábojníková – ekonómka
email: luboslava.zabojnikova@kniznicapb.sk
tel: 042/465 35 12

Ing. Kvetoslava Kasagrandová – PAM
email: kvetoslava.kasagrandova@kniznicapb.sk
tel: 042/465 35 10

Eva Mirová – organizačno-prevádzkový zamestnanec
email: eva.mirova@kniznicapb.sk
tel: 042/465 35 11

Odd. spracovania fondov
Milada Nemcová – akvizícia
email: milada.nemcova@kniznicapb.sk
tel: 042/465 35 14

Regionálna bibliografia
Antónia Šaradinová, Mgr. Andrea Smolková
email: bibliografia@kniznicapb.sk
tel: 042/465 35 16

 

Odd. knižnično-informačných služieb

centrálny výpožičný pult:      042/465 35 18 cvp@kniznicapb.sk

beletria

042/465 35 15

beletria@kniznicapb.sk

literatúra pre deti a mládež

042/465 35 17

detske@kniznicapb.sk

odborná literatúra

042/465 35 13

naucne@kniznicapb.sk

 

Pobočky
Rozkvet 042/432 56 59                                     rozkvet@kniznicapb.sk
SNP       0901 918 843                                              snp@kniznicapb.sk

V zmysle čl. 37 GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. §44 Zákona č.18/2018 Z.z. zverejňujeme zodpovednú osobu:


Zodpovedná osoba:

BROS Computing, s.r.o.
Miroslav Bros
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
Slovenská republika
e-mail: brosland@brosland.eu

Pobočka SNP

Pobočka Rozkvet

Spýtajte sa knižnice