MVS

Medziknižničné výpožičné služby

V prípade, že má používateľ záujem o dokument, ktorý sa nenachádza vo fonde našej knižnice, môže mu ho knižnica zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) na základe písomnej objednávky používateľa s platným čitateľským preukazom. Táto služba je spoplatená v zmysle cenníka služieb a zadáva sa osobne na pracovisku odbornej literatúry.

 

Formulár žiadanky MVS/MMVS pre používateľov knižnice dostupný na internete neslúži na objednanie, iba na stiahnutie pre používateľov knižnice. Po vyplnení je potrebné ho doniesť osobne do oddelenia odbornej literatúry.