Online Katalóg

Katalóg PKPB

Online katalóg umožňuje prehliadať celý fond PK PB a v rámci súborného katalógu TSK aj ďalšie participujúce organizácie.

Katalóg Považskej knižnice v Považskej Bystrici

Súborný katalóg TSK

Online katalóg  poskytuje vyhľadávanie dokumentov podľa mena autora, názvu či danej témy. Ak sú požadované dokumenty vypožičané, je možné si ich rezervovať. Online katalóg zároveň umožňuje čitateľom predĺženie výpožičnej doby ich výpožičiek prostredníctvom prihlásenia sa do čitateľského konta. Výpožičnú dobu 30 dní možno predĺžiť dva razy, pokiaľ knihu nežiada iný čitateľ. Knihy môže mať čitateľ vypožičané maximálne 90 dní. Po uplynutí tejto doby sa výpožičky nedajú predĺžiť.

ČITATEĽSKÉ KONTO – PRIHLÁSENIE SA

Užívateľské meno je číslo čitateľa (7-miestne číslo na čitateľskom preukaze) alebo e-mail čitateľa.
Heslo je 6-miestne číslo v tvare RRMMDD (posledné dvojčíslo roku, mesiaca a dňa narodenia čitateľa).

Katalóg PKPB