Internetové služby

Považská knižnica poskytuje aj internetové služby pre verejnosť:

  • 2 prístupové body na pobočke SNP