Výpožičné služby

Výpožičné služby knižnice môže využívať každý občan, ktorý sa zaregistruje ako používateľ na základe predloženého občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu. Deti do 15 rokov sa zaregistrujú na základe prihlášky podpísanej rodičom, resp. zákonným zástupcom. Členstvo v knižnici sa každoročne obnovuje. Bližšie informácie o prihlásení do knižnice nájdete tu.

Knižnica poskytuje:

  • absenčné výpožičné služby  - výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov  knižnice ( knihy a periodiká okrem najnovších čísel )
  • prezenčné výpožičné služby – výpožičky knižničných dokumentov  v priestoroch knižnice (dokumenty z príručných knižníc, najnovšie čísla periodík)