Literárne zrkadlenie

„Minulosť je to, na čom sa dohodnú záznamy a pamäť.“

                                                 George Orwell, 1984 

Strata súkromia, vplyv manipulácie a moci, ovládanie masy ľudí a ich myslenia sú v dnešnej informačnej spoločnosti aktuálnymi témami. Britský spisovateľ George Orwell, vlastným menom Eric Arthur Blair, však takýto svet predvídal už v roku 1949, kedy napísal román 1984. Dnes by sme ho mohli nazvať vizionárom. Orwelov román 1984 opisuje svet, v ktorom vládne absolútna totalita a podporuje ju permanentná vojna. Hlavnou témou románu je manipulácia. Román je ukážkou nebezpečenstva totalitnej moci, psychologickej manipulácie a novodobého otroctva. Je zároveň varovným apelom na zdravý sedliacky rozum, pretože nevzdelaní, nevedomí ľudia sú ľahko manipulovateľní.

ORWEL, George,1991. 1984. Praha. Naše vojsko. ISBN 80-206-0256-9. 

„Mediálny smog sa valí z komínov mediálneho, politického, ideologického priemyslu. Zahmlieva pohľad na veci. Oslabuje plnosť ľudských vzťahov. Škodí tej zložke psychiky, ktorá je prepojením rozumu a srdca. A to je sféra prepojenia psychiky na spiritualitu, ktorá vedie k pochopeniu psychiky ako sféry ducha, jej primárnej príslušnosti. Dôsledkom je rastúce odcudzenie a cynizmus.“  

HVOZDÍK, Stanislav, 2017. Čas pšenice a čas kúkoľa.  Kultúra. Dvojtýždenník závislý od etiky. XX. (5), 1.  ISSN 1335-3470.

"Cisárovo cisárovi" vonkoncom nenivelizuje "nemôžete slúžiť dvom pánom".

                                                                                         Teodor Križka

Lekár, filozof a spisovateľ, narodený v Liptovskom Mikuláši, študoval medicínu vo Viedni a v Prahe. Počas druhej svetovej vojny bol prenasledovaný kvôli svojmu židovskému pôvodu. Iba kvôli zázračným udalostiam unikol nebezpečenstvu deportácie do koncentračného tábora. Po vojne študoval a praxoval aj v Zürichu. Konvertoval na...

Študovala na Karlovej univerzite v Prahe (2006 -2014) Medzinárodné teriotoriálne štúdiá na Fakulte sociálnych vied Karovej univerzity, Porovnávaciu jazykovedu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a Indológiu so špecializáciou na jazyk sanskrt na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V súčasnosti (2017) je doktorandkou...

Renomovaný básnik, autor trinástich básnických kníh a prekladateľ Pasternaka, Tarkovského či Rilkeho, šéfredaktor dvojtýždenníka Kultúra, autor libreta pôvodnej slovenskej opery Šavol, literárny kritik.

Pravda sa mu nevyplatila Kádrovanie Zabudnuté piesne

Pán Kopačka a pán Rezačka

Básnik, spisovateľ, kňaz, teológ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 20. marca 1925 v Haniske pri Košiciach.