Edičná činnosť

Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2024 (okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava)

Považská knižnica v Považskej Bystrici vydáva Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2023. Je rozdelený na dve časti: výročia osobností (obsahuje 331 záznamov) a výročia udalostí (obsahuje 44 záznamov).

Rok 2020 bol vyhlásený vládou na podnet Ministerstva kultúry SR za Rok slovenského divadla. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli zmapovať ochotnícke divadelníctvo a jeho históriu v našom regióne.

Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2022, ktorý vydáva Považská knižnica v Považskej Bystrici, sa venuje osobnostiam a udalostiam, ktoré sú spojené s naším regiónom v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Informácie sme čerpali z REGIO databázy Považskej knižnice, ktorú pravidelne dopĺňame....

Kalendár výročí regionálnych osobností a udalosti v roku 2021, ktorý vydáva Považská knižnica v Považskej Bystrici, je rozdelený na dve časti: výročia osobností a výročia udalostí. Záznamy sme vyberali z databázy regionálnych autorít, kritériom bolo pri osobnostiach výročie narodenia alebo úmrtia v danom roku, pri...

Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2020 (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)

Považská knižnica v Považskej Bystrici vydáva Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2018. Je rozdelený na dve časti: výročia osobností a výročia udalostí. Súpis obsahuje základné údaje a stručnú charakteristiku osobností a udalostí. Kritériom výberu osobností a udalostí zaradených do kalendára...