Reprografické služby

Reprografické služby sú zamerané na zhotovovanie xerokópií registrovaným používateľom knižnice z periodík alebo z časti dokumentov, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice. Sú realizované v zmysle ustanovenia zákona  č. 618/2003 Z.z o autorských právach a právach  súvisiacich s autorskými právami, ktorý ustanovuje.

Reprografické služby (z knižničných materiálov)

čiernobiele kopírovanie jednostranné:

  • A3 0,20 €
  • A4 0,15 €

čiernobiele kopírovanie obojstranné:

  • A3 0,25 €
  • A4 0,20 €

farebné kopírovanie:

  • A4 0,40 €
  • A3 0,80 €

Tlač dokumentov z PC

  • text A4 0,15 €
  • fotografie 0,30 €