Harmónia súvislostí Doc PhDr Stanislav Hvozdík, CSc