Kalendár výročí 2023

     Považská knižnica v Považskej Bystrici vydáva Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2023. Je rozdelený na dve časti: výročia osobností (obsahuje 331 záznamov) a výročia udalostí (obsahuje 44 záznamov). Jednotlivé záznamy zahŕňajú základné údaje o osobnostiach, udalostiach a zdroje čerpania informácií. Kritériom výberu osobností a udalostí zaradených do kalendára bol rok, ktorý sa končí číslicou 8 alebo 3 a územia okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Údaje v kalendári sú usporiadané chronologicky podľa dátumu výročia v danom mesiaci, pričom v úvodnom súpise sú abecedne zoradené osobnosti bez presného dátumu. Súčasťou súpisu je menný a geografický register. Do kalendára boli zaradené osobnosti a udalosti, ktorých záznamy sa nachádzajú v priebežne dopĺňanej databáze regionálnej bibliografie. Kalendár výročí je určený predovšetkým kultúrnym i pedagogickým pracovníkom ako pomôcka pri organizovaní podujatí na počesť jubilujúcich osobností a udalostí.

Kalendár výročí  2023