Hlavná stránka / Harmónia súvislostí Doc PhDr Stanislav Hvozdík, CSc

Harmónia súvislostí Doc PhDr Stanislav Hvozdík, CSc

Stanislav Hvozdík Psychológiu vyštudoval v roku 1971 na katedre psychológie FFUK v Bratislave. Pôsobil v Okresnej pedagogicko psychologickej poradni v Poprade, Pedopsychiatrickej ambulancii v Spišskej Novej Vsi, Krajskej pedagogicko psychologickej poradni v Košiciach ako vedúci oddelenia poradenstva a psychoterapie, Katedre psychológie FF UPJŠ v Košiciach (1997). V roku 1997 obhájil externú ašpirantúru na Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave. Prednášal: školskú psychológiu, poradenskú psychológiu, krízovú intervenciu, gerontopsychológiu, dejiny psychológie, pastorálnu psychológiu, pedagogickú psychológiu. Hosťujúco pôsobí v programe špecializačného postgraduálneho štúdia školskej psychológie na katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ, pôsobí tiež v programe logoterapeutického výcviku. Docent Hvozdík publikuje v časopisoch: Kultúra-dvojtýždenník závislý od etiky, Verbum, SNN, v odbornej tlači aj na web stránke Považskej knižnice.

Harmónia súvislostí Doc PhDr Stanislav Hvozdík, CSc

16.5.2018
Stanislav Hvozdík Psychológiu vyštudoval v roku 1971 na katedre psychológie FFUK v Bratislave. Pôsobil v Okresnej pedagogicko psychologickej poradni v Poprade, Pedopsychiatrickej ambulancii v Spišskej Novej Vsi, Krajskej pedagogicko psychologickej poradni v Košiciach ako vedúci oddelenia poradenstva a psychoterapie, Katedre psychológie FF UPJŠ v Košiciach (1997). V roku 1997 obhájil externú ašpirantúru na Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave. Prednášal: školskú psychológiu, poradenskú psychológiu, krízovú intervenciu, gerontopsychológiu, dejiny psychológie, pastorálnu psychológiu, pedagogickú psychológiu. Hosťujúco pôsobí v programe špecializačného postgraduálneho štúdia školskej psychológie na katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ, pôsobí tiež v programe logoterapeutického výcviku. Docent Hvozdík publikuje v časopisoch: Kultúra-dvojtýždenník závislý od etiky, Verbum, SNN, v odbornej tlači aj na web stránke Považskej knižnice.


<< < | 1 | > >>