Teodor Križka

Teodor Križka

Teodor Križka

*  8. jún 1956 Haniska pri Košiciach

Renomovaný básnik, autor trinástich básnických kníh a prekladateľ Pasternaka, Tarkovského či Rilkeho, šéfredaktor dvojtýždenníka Kultúra, autor libreta pôvodnej slovenskej opery Šavol, literárny kritik. Nositeľ Zlatého pera Združenia Slovákov vo Švajčiarsku či Hlavnej ceny 9. ročníka bulharského literárneho festivalu slovanských krajín Slavjanskapregrdka (Slovanské objatia) - ZLATÉ LETIACE PERO (2015), za celoživotnú básnickú tvorbu, za tisícky osvietených slov kultivujúcich duše čitateľov, za prínos pre udržiavanie slovanskej kultúrnej vzájomnosti a za potvrdzovanie duchovnosti vo svete.

 

 

                                                                                                Mlčí sa o ňom...

     Nepíše sa o ňom, mlčí sa o ňom. Prečo? Niekedy je aj mlčanie výrečnejšie ako každý hlas. Teo Križka je jednou z najväčších osobností dneška. Márne by ktokoľvek v ňom hľadal najmenšie spochybnenie elementárnych etických zásad. V odvekej posvätnej triáde - duchovné, národné, sociálne - má v našej kultúre a societe nezastupiteľné miesto. A vždy ho bude mať.   

                                                                                                                                                                                      Ján Lenčo


Teodor Križka - Výlov


Teodor Križka - Poézia

Teodor Križka - Literárne zrkadlenie

Teodor Križka - Matkám

Teodor Križka - Sen

Teodor Križka - Najväčšie bohatstvo staroby je tvár, na ktorej sa vám žiada pobozkať každú vrásku...

Teodor Križka - Odlesk Slova- veniec cti

Teodor Križka - prezentácia PK

Teodor Križka - Krehkosti

Teodor Križka - Sen II

Teodor Križka - Sen III

Teodor Križka - Domov

Teodor Križka - Jozefovi Šturdíkovi na 25. výročie jeho úmrtia

Teodor Križka - Európa

Teodor Križka - Prvý mráz

Teodor Križka - Advent

Teodor Križka - z myšlienok

Teodor Križka - Majáky

Teodor Križka - Spoločenstvo

Teodor Križka - Z krajiny spevavého dreva

Teodor Križka - Simeon

Teodor Križka - Heroizmus sa začína tam, kde už človek nevládze

Teodor Križka - Až ma tu nebude

Teodor Križka - Bytie sa chvie. Bytie sa vlní

Teodor Križka - Lepšie byť ponížený so statočnými

Teodor Križka - Písmená

Teodor Križka - Zo zápisníka zúfalca

Teodor Križka - Zo zápisníka zúfalca II.

Teodor Križka - Zo zápisníka zúfalca III.

Teodor Križka - Definície

Teodor Križka - Rebrík

Teodor Križka - Kto neprešiel ponížením, nevie celkom, čo je život.

Teodor Križka a S. Krupp

Teodor Križka - Kompozícia

Teodor Križka - Harfa

Teodor Križka - Čo je poézia? Čo je umenie? Krása, ktorá sa rodí zo smútku za dokonalosťou. 

Teodor Križka - poézia

Teodor Križka - Veľké talenty si vážia svojich predchodcov

Teodor Križka - Skorá hodina

Teodor Križka - Pôstna

Ján HOLLÝ - Homér Slovenska

Teodor Križka Požiar

Teodor Križka - Jana z Arcu

Teodor Križka - Dary

Teodor Križka - Modlitba za básnikov

Teodor Križka - Hviezdne noci