Stanislav Hvozdík

Doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.

Stanislav Hvozdík

Doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc., rodák z Parchovian, maturoval na dvanásťročnej škole v roku 1963 v Košiciach. Pôvodne sa zaujímal o štúdium výtvarného umenia. Psychológiu vyštudoval v roku 1971 na katedre psychológie FFUK v Bratislave. Pôsobil v Okresnej pedagogicko psychologickej poradni v Poprade, Pedopsychiatrickej ambulancii v Spišskej Novej Vsi, Krajskej pedagogicko psychologickej poradni v Košiciach ako vedúci oddelenia poradenstva a psychoterapie, Katedre psychológie FF UPJŠ v Košiciach (1997). V roku 1997 obhájil externú ašpirantúru na Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave. Prednášal: školskú psychológiu, poradenskú psychológiu, krízovú intervenciu, gerontopsychológiu, dejiny psychológie, pastorálnu psychológiu, pedagogickú psychológiu. Hosťujúco pôsobí v programe špecializačného postgraduálneho štúdia školskej psychológie na katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ, pôsobí tiež v programe logoterapeutického výcviku. Docent Hvozdík publikuje v časopisoch: Kultúra-dvojtýždenník závislý od etiky, Verbum, SNN a v odbornej tlači. 

- Pán Kopačka a pán Rezačka na vážne témy

- Medvedí raj

- Pán Kopačka si pohnevá expolitika pána Kubíka

- Pýtať sa ako sa máte, alebo aké problémy riešite

- Ako pán Rezačka prišiel na to, že čert nespí

- Pán Kopačka a pán Rezačka

- Boli voľby, boli.

- Malá úvaha na začiatku roku 2018

- Príhovor I. II.

- Experiment

- Hodnoty pomáhajú aj v čase krízy