Alica Haidlerová

Alica Haidlerová

Alica Haidlerová

*  27. 10. 1928 - Biely Kostol (Trnava)

24. januára 2000 Považská Bystrica

mnohoročná pracovníčka vo verejnej správe v sociálnej oblasti, matrikárka. Kronikárka, dopisovateľka. Bola majstrom písaného slova, veľmi sčítaná žena, ktorá dokázala svojimi príhovormi zaujať asi každého poslucháča.

 

Keď sa mi zásluhou pani Eleny Kaplanovej dostali do rúk zápisky Alice Haidlerovej, hlboko ma zaujali a oslovili nesporným talentom autorky, jej schopnosťou „vidieť“ udalosti svojským uhlom pohľadu a stvárniť ho literárnou formou nenásilným, ale o to väčšmi presvedčivým spôsobom. Prekvapilo ma aj jej „širokospektrálne“ obsiahnutie tematiky: literárnej (napríklad jej skutočne netradičné nahliadnutie priam  „do duše“ našej Katolíckej moderny), spoločenskej, historickej... Je to jednoducho mimoriadny zjav, vzácny „samorast“, ktorý nesmie zostať nepovšimnutý a zabudnutý.

                                                                                                                                    Prof. Eva Fordinálová

Čo mi pripomenuli čerešne