Historický a umelecký profil osobnosti J. M. Hurbana