NOC S ANDERSENOM 2015 V POVAŽSKEJ KNIŽNICI V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Na otvorenie Noci s Andersenom sme sa vybrali na mestský úrad v Považskej Bystrici za pánom primátorom doc. PhDr. PaedDr. Karolom Janasom, PhD.. Pani riaditeľka mu odovzdala preukaz spáča, Viktorka Šajtrochová mu prečítala posolstvo rozprávkovej noci. V rozhovore s deťmi porozprával aké knižky rád čítal, a aké ho sprevádzali rokmi detstva a dospievania. Prečítal im ukážku zo Slovenských rozprávok od Pavla Dobšinského, ktoré mal v detstve najradšej. Víťazka okresného kola Hviezdoslavovho Kubína zarecitovala prózu O skoro utopenej päťke od Kristy Bendovej. Desať piatakov si vyskúšalo ako je to sedieť v kresle primátora. Pri odchode nám pán primátor zapálil svetielko noci s Andersenom. Pred budovou Považskej knižnice p. riaditeľka Mgr. Ivana Knappová slávnostne rozvinula zástavu s logom Noci s Andersenom za sprievodu detského andersenovského zboru 30 žiakov zo základnej školy Stred z triedy Mgr. Janky Bořutovej a zo ZŠ Slovenských partizánov z triedy PaedDr. Evky Žibrúnovej, ktorí zaspievali večerníčkovú melódiu o pánovi Andersonovi. Noc s Andersenom sa začala! V náučnom oddelení sa nám stratila pošta a deti ju v čo najkratšom čase museli nájsť za regálmi i v regáloch s knihami. Tí najšikovnejší sa potom stali kapitánmi v súťaži Milujem Slovensko. Po ôsmej hodine večer našu knižnicu navštívili strašidielka a upír v podaní detí zo základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa pod vedením Mgr. Ivanky Semančíkovej-Posluchovej. Po pekne spracovanom príbehu o upírovi si pre nás piataci pripravili krátky dokument z názvom Smrečok od H. CH. Andersena. Nasledovala súťaž Milujem Slovensko, v ktorej sa skoro dve hodiny úspešne dve družstvá detí snažili uspieť cez pätnásť kôl vedomostnej súťaže. Samozrejme nechýbali v nej hudobné i tanečné vstupy. O jedenástej sme vyrušili kastelána Huga, ktorý obýva naše podkrovie a deti hľadali tajnú šifru, ktorou rozlúštili tajný výrok. Medzitým si samozrejme deti pripravili miesta na spanie, občerstvili sa a napäto čakali na telefón z rádia. Do éteru deti odovzdali pozdrav rodičom. Ako sa blížila polnoc deťúrence zaľahli do svojich spacákov a čítali si pod svetlom z bateriek. Ráno sme sa spoločne naraňajkovali, rozdali diplomy za účasť a rozprávali sa o zážitkoch z predchádzajúcej noci. O 7.30 hod. si rodičia prišli pre svoje deti. 10. Ročník Noci s Andersenom v Považskej knižnici sme mali úspešne za sebou!  Janka Tršková a Aďa Smolková

Fotogaléria

16 fotografií