Kalendár výročí 2016

Považská knižnica v Považskej Bystrici vydáva Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí v roku 2016. Je rozdelený na dve
časti: výročia osobností a výročia udalostí. Súpis obsahuje základné údaje a stručnú charakteristiku osobností a udalostí.
Kritériom výberu osobností a udalostí zaradených do kalendára bol rok, ktorý sa končí číslicou 6 alebo 1 a územia okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Údaje v kalendári sú usporiadané chronologicky podľa dátumu výročia regionálnej osobnosti alebo udalosti. Súčasťou súpisu je menný a geografický register. Do kalendára boli zaradené osobnosti a udalosti, ktorých záznamy sa nachádzajú v databáze regionálnej bibliografie. Kalendár výročí regionálnych osobností a udalostí je určený najmä zamestnancom štátnej správy, pedagógom a kultúrnym pracovníkom ako pomôcka pri organizovaní podujatí na počesť jubilujúcich osobností a udalostí.