Kalendár výročí 2015

Považská knižnica v Považskej Bystrici vydáva Kalendár výročí regionálnych osobností a výročia obcí regiónu v roku 2015. Súpis obsahuje základné biografické údaje a stručnú charakteristiku jubilujúcich osobností, ktorých záznamy sa nachádzajú v personálnej kartotéke oddelenia.
Kritériom výberu bol rok narodenia a úmrtia, ktorý končí číslicou 0 alebo 5 a územia okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Údaje v kalendári sú usporiadané chronologicky podľa dátumu výročia regionálnej osobnosti. Súčasťou súpisu je zoznam obcí a miest, ktoré si pripomínajú výročie prvej písomnej zmienky v roku 2015. Súpis je doplnený menným a zemepisným registrom.
Kalendár výročí regionálnych osobností je určený najmä pedagogickým a kultúrnym pracovníkom ako pomoc pri organizovaní podujatí na počesť jubilujúcich osobností.