Jozef Majerech – Mrzúch historik Ilavy, publicista, odborník na cechovníctvo

Jozef Majerech-Mrzúch bol uznávaným regionálnym historikom. Jeho záľubou bola predovšetkým história jeho rodného mesta Ilavy a jej okolia, ktorej venoval všetok svoj voľný čas.

Písal práce o dejinách cechovej remeselníckej výroby, spolupracoval pri viacerých akciách s Múzeom obchodu v Klobušiciach. Je autorom mnohých štúdií z minulosti ilavského hradu, mestských spoločenských organizácií. Svoje vedomosti rád odovzdával vďačným poslucháčom na prednáškach v kostole, či na besedách so žiakmi.  Za priekopnícku možno označiť napríklad prednášku o histórii kostola trinitárov v Ilave, ktorá sa uskutočnila priamo v chráme a dokázal účastníkom priblížiť nielen celkové dejiny tohto objektu, ale aj jednotlivých oltárov a obrazov. Má veľké zásluhy aj na zriadení múzea v meste a na jeho znovuobnovení v deväťdesiatych rokoch. Zozbieral množstvo historických údajov, trojrozmerného materiálu a archiválií. Vyzdvihnúť treba aj jeho podiel na príprave monografie Ilavy (1991) a jeho celoživotné dielo Remeselnícke cechové organizácie na Slovensku (2000) vydané až po jeho smrti.