Daniel Hajnóczy – Uhorský Cicero

  Daniel Hajnóczy bol náboženský spisovateľ, učiteľ a bibliograf, ktorý sa narodil 10. apríla 1690  v Považskej Bystrici v rodine mäsiara Tomáša Hajného. Základné vzdelanie absolvoval v obci Predmier, kde si ho zobrala na výchovu matkina nevlastná sestra, ktorá  bola vydatá za cirkevného vzdelanca Mathiasa Zatteciusa (Žateckého). Sami nemali deti a na svoje náklady sa starali o nadaného chlapca, ktorý neskôr aj zdedil vynikajúcu knižnicu Matthiasa Zatteciusa  a po celý život ju ďalej rozširoval. A Daniel nepochybne talentovaný bol, pretože študoval postupne na jedenástich školách a preukázal nevšedné vlohy. Okrem najvýznamnejších evanjelických škôl vtedajšieho Uhorska v Trenčíne, Rožňave, Žiline, Levoči, Győri či Šoprone, navštevoval aj univerzity v Jene a Wittenbergu. Početné striedanie škôl súviselo jednak s vyhľadávaním čo najlepších pedagógov a so snahou osvojiť si dokonale jazyky, ktoré sa v Uhorsku používali. Druhý dôvod bol ten, že fungovanie nekatolíckych škôl v tom čase nebolo veľmi stabilné. Buď tieto školy zatvorili či degradovali kvôli protireformačným opatreniam, alebo nastalo vynútené zatvorenie kvôli prebiehajúcemu povstaniu Františka Rákocziho a neskôr  pre šíriaci sa mor ( 1711 – 1712). Vďaka štipendiu, ktoré Danielovi udelil šopronský konvent, mohol ísť študovať do Wittenbergu (okolo roku 1714).