Zborník štúdií z odborného seminára Nadčasový Ľudovít Štúr

Zborník štúdií z odborného seminára Nadčasový Ľudovít Štúr

Považská knižnica v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovala dňa 25.11.2015 odborný seminár - Nadčasový Ľudovít Štúr pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, v Roku Ľudovíta Štúra (2015), vyhláseného a podporeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V programe odborného seminára odzneli príspevky literárnych vedcov - Mgr. Kataríny Žeňuchovej, PhD.; Mgr. Jána Gallika, PhD.; Mgr. Dominiky Tekeliovej, PhD.; PhDr. Ľubice Juríčkovej. Jednotlivé odborné prednášky sa nachádzajú v zborníku Nadčasový Ľudovít Štúr, ktorý si môžete vypožičať v knižnici alebo v pdf. formáte na webovej stránke knižnice. Súčasťou programu bol aj umelecký prednes Márie Schlosserovej. 


obal

Fotogaléria

20 fotografií