Zásady používania biblioboxu

Zásady používania biblioboxu

Považská knižnica v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás, milí naši čitatelia, chce upozorniť na novú službu, ktorú môžete v čase mimo otváracích hodín knižnice, počas dní pracovného pokoja a sviatkov, ako aj počas mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice používať. Názov nového „pracovníka“ – služby knižnice je Bibliobox, ktorý Považská knižnica zakúpila na základe finančnej podpory z dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Bibliobox je umiestnený pred hlavnou budovou knižnice a čitateľ, ktorý sa rozhodne pre vrátenie kníh týmto spôsobom, je povinný dodržiavať nasledovné zásady: 

 

ZÁSADY VRÁTENIA DOKUMENTOV VYPOŹIČANÝCH V POVAŽSKEJ KNIŽNICI PROSTREDNÍCTVOM BIBLIOBOXU

 

  • Knihy, ktoré chcete vrátiť, vhoďte do otvoru Biblioboxu šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

 

  • Knihy Vám budú z konta odpísané v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, knihy z pobočiek na  SNP a Rozkvete budú odpísané do troch pracovných dní.

 

  • Čitateľ je povinný skontrolovať si na svojom konte odpísanie kníh a zistené nezrovnalosti ihneď reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne.

 

  • Poplatky za oneskorené vrátenie si môžete vybaviť pri ďalšej osobnej návšteve knižnice.

 

  • Ak čitateľ vráti prostredníctvom Biblioboxu iba časť vypožičaných kníh, nevrátené tituly sa mu automaticky nepredlžujú.

 

  • Do Biblioboxu nie je možné vrátiť:

-           dokumenty pre nevidiacich

-           knihy vypožičané prostredníctvom MVS a MMVS

-           knihy vymáhané súdnou a riaditeľskou upomienkou

-           knihy vypožičané z iných knižníc

-           nadrozmerné knihy.

 

  • Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri vrátení kníh prostredníctvom Biblioboxu.

                                                                                                   Viac informácií na www.kniznicapb.sk.

Fotogaléria

5 fotografií