Vypracovanie rešerše - objednávka

Rešeršné služby

Rešerše sa spracúvajú zaregistrovaným používateľom s platným čitateľským preukazom. Doba spracovania rešerše je 2 – 4 týždne. Poplatok sa účtuje pri objednaní rešerše. Táto služba je spoplatená v zmysle cenníka služieb a zadáva sa osobne na pracovisku odbornej literatúry alebo regionálnej bibliografie.

 

Formulár žiadanky na rešerš pre používateľov knižnice dostupný na internete neslúži na objednanie, iba na stiahnutie pre používateľov knižnice. Po vyplnení je potrebné ho doniesť osobne do oddelenia odbornej literatúry alebo do oddelenia regionálnej bibliografie.