Vďaka podpore z FPU sme pre Vás zakúpili množstvo nových titulov!

Vďaka podpore z FPU sme pre Vás zakúpili množstvo nových titulov!

Vďaka podpore z FPU sme pre Vás zakúpili množstvo nových titulov!

Považská knižnica v Považskej Bystrici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zrealizovala v roku 2021 dva projekty. Fond na podporu umenia jeden z nich podporil sumou 7 000,- €. Prostriedky boli použité v priebehu II. polroka 2021 a I. polroka 2022 na aktualizáciu a doplnenie knižničného fondu. Za túto sumu bolo nakúpených 625 knižničných jednotiek z oblasti náučnej literatúry, no nezaostáva za nimi ani krásna literatúra, vrátanie cestopisov, detektívok, románov pre ženy či rozprávok a náučných knižiek v detskom oddelení. Dospelí aj detskí čitatelia tak nájdu v regáloch hlavnej budovy knižnice, ako aj na pobočkách SNP a Rozkvet, množstvo nových titulov zo všetkých žánrov.