Súhrn aktivít a podujatí za uplynulý týždeň od 20. do 24. februára

Milí priatelia Považskej knižnice, opäť je tu zhrnutie uplynulého týždňa v dňoch od 20. do 24. februára.

Úvod predchádzajúceho týždňa sme tentoraz (znova napriek nízkemu počtu knihovníkov) započali v Zariadenie pre seniorov Katka čítaním a rozprávaním o fašiangových zvykoch. Dievčatá z oddelenia beletrie si spoločne s používateľmi zariadenia pripomenuli zvyky

a tradície a to nielen u nás, ale aj vo svete. Prečítali si zopár zaujímavostí o obradoch

a sviatkoch z knihy "Slovenský rok v ľudových zvykoch" od Kataríny Nádaskej.

Na rozveselenie predniesli seniorom poviedku o fašiangových zvykoch v roku 1939 v obci Slančík, kde si gazdiné navzájom kradli sliepky, ktoré potom na spoločnej hostine uvarili. Neschopnou bola taká gazdiná, ktorá priniesla vlastnú sliepku. Na záver sa klienti zariadenia podelili s dievčatami knihovníčkami o ich vlastné fašiangové zvyky a spomienky na toto obdobie.

V utorok 21. februára sme v rámci metodickej návštevy navštívili obecnú knižnicu v Dolnej Marikovej a tiež aj pána starostu, s ktorým sme vypracovali projekt na akvizíciu knižničného fondu podporovaný FPU. Dúfame, že bude úspešný a obec bude môcť zabezpečiť nové knižné tituly pre malých aj veľkých čitateľov.

Pamätáte si ešte na verejnú dobročinnú zbierku kníh pre Krízové centrum Čakanka? Vďaka Vám sme v priebehu novembra 2022 vyzbierali 3 debny kníh, z ktorých už 2 potešili deti nielen v Čakanke (22. decembra 2022), ale od štvrtka 23. februára aj deti a mládež v Dss

Púchov-Nosice. Posledná debna kníh sa prerozdelí medzi obecné knižnice v našom regióne, ktoré tieto knižky zaradia do svojho fondu.

V piatok 24. februára sme dolaďovali detaily pripravovanej vernisáže regionálneho umelca Jozefa Pobočíka ml., na ktorú sa môžete tešiť 8. marca o 17:00 hod.

Ďakujeme, že máme možnosť pripravovať pre Vás a s Vami všetky tieto aktivity a tešíme

sa na ďalšie dni.

 Súhrn aktivít a podujatí za uplynulý týždeň od 20. do 24. februára