Skamaráť sa s internetom

Milí čitatelia a priatelia knižnice! 

Naša knižnica v novembri opäť ponúka seniorom možnosť vzdelávania sa v oblasti práce s počítačom a internetom. 

Ku každému účastníkovi budeme pristupovať individuálne a prejdeme si s nimi konkrétne témy, ktoré ich aktuálne zaujímajú.

Záujemci sa môžu vopred prihlásiť na ktorýkoľvek utorkový termín (7. novembra, 14. novembra, 21. novembra a 28. novembra)

na telefónnom čísle 042/465 35 13, mailom na naucne@gmail.com alebo osobne v Oddelení odbornej literatúry.

Plagát