Rok odkazu štúrovcov 2022

V roku 2022 uplynulo presne 200 rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov. Štúrovci predstavovali hlavný prúd slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia. Nazvaní boli podľa osobnosti hnutia – Ľudovíta Štúra. Ľ. Štúr spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom v Hlbokom uzákonili v roku 1843 štúrovskú slovenčinu vychádzajúcu zo stredoslovenského nárečia. Výrazne ovplyvnili vývoj slovenskej literatúry prostredníctvom tvorby poézie, prózy, cestopisov  a drámy. Štúrovci tiež stáli pri založení prvej Slovenskej národnej rady a organizovaní Slovenského povstania. Pri ich predstavovaní postupujeme chronologicky; podľa dátumu narodenia.

V publikácii predstavujeme nasledujúce osobnosti: Janko Matúška,  Ján Botto, Samuel (Samo) Tomášik, Samo Chalupka, Jozef Miloslav Hurban, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Francisci-Rimavský, Viliam Pauliny-Tóth, August Horislav Škultéty, Ján Kalinčiak, Samuel Bohdan Hroboň, Michal Miloslav Hodža a Ľudovít Štúr.

Rok odkazu štúrovcov 2022