Považská knižnica v Považskej Bystrici vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "Knihovník / Knihovníčka".

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta