Pán Štefan Meliš nás dnes opustil vo veku krásnych 95 rokov

Smutná správa dnes zastihla nielen Považskú knižnicu a ďalšie kultúrno-osvetové inštitúcie, ale môžeme povedať, že celý región Považia. Pán Štefan Meliš nás dnes opustil vo veku krásnych 95 rokov a zostane tu po ňom nenahraditeľné prázdno nielen v oblasti regionálnej histórie, archeológie, numizmatiky, slovesného folklóru a dialektológie, v ktorých bol odborníkom. Mimoriadne si vážime každú spoluprácu s týmto veľkým človekom a patriotom, ktorý je s našou knižnicou a s nami všetkými veľmi úzko spätý. Vyjadrujeme najúprimnejšiu sústrasť celej rodine a pozostalým a v myšlienkach Vám posielame veľa síl.
Posledná rozlúčka s pánom Melišom prebehne v tichosti v jeho milovanom Papradne.
Česť jeho pamiatke!
Štefan Meliš