NOVÉ KNIHY V OBECNEJ KNIŽNICI DOLNÁ MARIKOVÁ

NOVÉ KNIHY V OBECNEJ KNIŽNICI DOLNÁ MARIKOVÁ

NOVÉ KNIHY V OBECNEJ KNIŽNICI DOLNÁ MARIKOVÁ

Nákup kníh do obecnej knižnice bol v roku 2023 realizovaný vďaka úspešnému projektu    č. 23-514-04079 Akvizícia knižničného fondu 2023, ktorý z  verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia dotáciou vo výške 1400,00 € a spolufinancovaním obce Dolná Mariková vo výške 320,20€, za čo veľmi ďakujeme.  

                                                                                                                                                                  

Cieľom projektu bolo aktualizovanie, doplnenie a obnova knižničného fondu z rôznych oblastí, určených pre všetky vekové a sociálne skupiny. Tento zámer sa nám podarilo naplniť. Z celkových finančných  prostriedkov sme nakúpili spolu 201 kníh. Minimálne 20% financií z dotácie bolo použitých na nákup kníh vydaných s podporou FPU. Rozdelenie nakúpeného fondu je podľa skupín nasledovné: 19 k.j. náučnej literatúry pre dospelých, 60 k.j. beletrie pre dospelých, 22 k.j. náučnej literatúry pre deti a mládež, 100 k.j. beletria pre deti a mládež. Nakúpené knihy boli po spracovaní (Prírastkový zoznam č. 5, str. 121 – 129) uložené do vyhradeného a riadne logom FPU označeného regála a ihneď k dispozícii čitateľom.  

Všetky knihy získané z dotácie sú  označené pečiatkou s logom FPU a informáciou :

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.                                                                 

Realizátorom projektu je Obec Dolná Mariková  a obecná knižnica. Metodickú pomoc pri vypracovaní žiadosti a následných krokoch nám poskytla Považská knižnica v Považskej Bystrici.

Pozývame čitateľov a aj nových záujemcov o čítanie na návštevu.