Mgr. Jarmila Balážová - O tom ako ľudia žili v 17. storočí

So študentmi 2. ročníka Gymnázia v Považskej Bystrici Gymnázium PB sme sa na chvíľu preniesli do minulosti. O tom ako ľudia žili v 17. storočí nám prišla porozprávať Mgr. Jarmila Balážová, ktorá svoj život zasvätila práci so starými listinami a histórii. Za celoživotný prínos v oblasti regionálnej histórie a archívnictva horného Považia bola minulý rok ocenená na podujatí Múzy nás spájajú.
Ďakujeme za zaujímavú prednášku a za pripomenutie toho, ako jednoduchšie a pohodlnejšie sa nám žije v tejto dobe.
 Mgr. Jarmila Balážová - O tom ako ľudia žili v 17. storočí