Medzinárodný deň školských knižníc

Zadanie napísať svoj vlastný príbeh v rámci jednej vyučovacej hodiny dostali žiaci a žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ Nemocničná pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc koncom októbra. Spomedzi krásnych a rozmanitých príbehov sme len ťažko vybrali ten najlepší, ale nakoniec sme rozhodli a piatim dievčatám, ktoré pracovali v skupine, sme odovzdali knižnú odmenu. Gratulujeme!

Medzinárodný deň školských knižníc