Deň bezpečnejšieho internetu

Vedeli ste, že 7. február je Medzinárodným dňom bezpečnejšieho internetu? Tento deň sa datuje od roku 2004 projektom EÚ SafeBorders. V súčasnosti sa konajú rôzne podujatia venované kybernetickej bezpečnosti približne v 170 krajinách sveta.

Vo všeobecnosti patria k najohrozenejším skupinám v online prostredí deti a mládež. Práve tieto skupiny používateľov nezvyknú vnímať bezpečnostné hrozby. Počas posledných troch rokov ovplyvnených pandémiou a krízami sa výraznejším spôsobom presunulo pracovné prostredie, vzdelávanie a ekonomika do online priestoru. Na Slovensku narástol celkový percentuálny podiel používateľov internetu medzi rokmi 2019/2020 približne rovnako, ako bol ich nárast za celé obdobie rokov 2010 až 2019. Spoločne s týmto trendom narastá aj počet kybernetických hrozieb.

Pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu vám prinášame niekoľko rád, ako sa v digitálnom prostredí chrániť a využívať online technológie čo najbezpečnejšie. Medzi základné pravidlá patrí: bezpečné prihlasovanie sa do svojich kont, s čím súvisí pravidelné menenie hesiel, nezverejňovanie osobných údajov, nezdieľanie citlivých fotografií a videí, opatrnosť pri uverejňovaní informácií o iných, zálohovanie dát, používanie aktuálneho softvéru, preverovanie zdrojov publikovaných správ a najmä rozlišovanie reálneho a virtuálneho sveta.

7. február je Medzinárodným dňom bezpečnejšieho internetu