Čitatelia si nájdu v knižnici množstvo nových titulov

Čitatelia si nájdu v knižnici množstvo nových titulov

Považská knižnica v Považskej Bystrici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zrealizovala v roku 2019 dva projekty. Fond na podporu umenia jeden z nich podporil sumou 5 500,- €. Prostriedky boli použité na aktualizáciu a doplnenie knižničného fondu.

Za túto sumu bolo nakúpených 585 knižničných jednotiek z oblasti náučnej literatúry, no nezaostáva za nimi ani krásna literatúra, vrátanie cestopisov, detektívok, románov pre ženy či rozprávok a náučných knižiek v detskom oddelení. Dospelí aj detskí čitatelia tak nájdu v regáloch hlavnej budovy knižnice, ako aj na pobočkách SNP a Rozkvet, množstvo nových titulov zo všetkých žánrov.

Fotogaléria

3 fotografie