Hlavná stránka / Hodina básnictva v Považskej Bystrici

Hodina básnictva v Považskej Bystrici

Veľmi pozoruhodným a originálnym spôsobom sa rozhodli pracovníci Považskej knižnice v Považskej Bystrici osláviť 90. výročie existencie tejto významnej kultúrnej inštitúcie. Dňa 6. októbra 2015 zorganizovali kultúrne podujatie nazvané Hodina básnictva, v rámci ktorého utvorili symbiózu slova a hudby. Na pódiu v hudobnej sále Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici sa totižto stretli významní umelci a významné umelkyne – básnik a šéfredaktor dvojtýždenníka Kultúra Teodor Križka, ktorého básne zhudobnil český klavirista a kontrabasista Peter Kořínek, a ktoré famózne interpretovala v rámci umeleckého prednesu herečka a moderátorka Hilda Michalíková a nádherne zaspievala šansóniérka Jana Orlická.

Hodina básnictva v Považskej Bystrici

13.10.2015
Veľmi pozoruhodným a originálnym spôsobom sa rozhodli pracovníci Považskej knižnice v Považskej Bystrici osláviť 90. výročie existencie tejto významnej kultúrnej inštitúcie. Dňa 6. októbra 2015 zorganizovali kultúrne podujatie nazvané Hodina básnictva, v rámci ktorého utvorili symbiózu slova a hudby. Na pódiu v hudobnej sále Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici sa totižto stretli významní umelci a významné umelkyne – básnik a šéfredaktor dvojtýždenníka Kultúra Teodor Križka, ktorého básne zhudobnil český klavirista a kontrabasista Peter Kořínek, a ktoré famózne interpretovala v rámci umeleckého prednesu herečka a moderátorka Hilda Michalíková a nádherne zaspievala šansóniérka Jana Orlická. Do posledného miesta zaplnená hudobná sála bola slávnostným koncertom skutočne nadšená. Počas programu odzneli okrem zhudobnených básní Teodora Križku i francúzske šansóny o láske či nádherná modlitba v hebrejčine. Účinkujúci, a aj vedúca odboru školstva a kultúry TSK pani Daniela Hilčíková v mene trenčianskeho župana Jaroslava Bašku, ocenili poctivú prácu bývalých aj súčasných zamestnancov, ktorí prispievali a prispievajú k chodu tejto inštitúcie. Tiež primátor mesta Považská Bystrica pán Karol Janas, poprial knižnici a jej súčasným pracovníkom veľa síl a zdravia do ďalšej tvorivej činnosti. Účinkujúci umelci zároveň vyslovili svoje poďakovanie za možnosť vystúpiť a i v minulosti vystupovať na podujatiach, koncertoch či besedách podobného typu. Poďakovanie patrilo, samozrejme, aj všetkým bývalým pracovníkom i vedeniam knižnice, ktorí sa zaslúžili o to, že knižnica je stále životaschopnou a podstatnou súčasťou kultúrneho života v Považskej Bystrici. Zhodnotenie doterajšej činnosti knižnice prezentovala vo svojom úvodnom príhovore pani Ivana Knappová, ktorá je v súčasnosti poverená vedením Považskej knižnice. Jej, pani Elene Kaplanovej i ďalším aktívnym zamestnancom knižnice patrí skutočne veľká vďaka za prípravu a samotnú organizáciu famózneho podujatia. Som totižto nesmierne rád, že hĺbka duchovno-kresťanského života a z neho vychádzajúceho umenia má i v súčasnosti svoje miesto tam, kde naozaj patrí. Pretože, ako konštatuje spevácka diva Jana Orlická, „normálni ľudia, ktorí majú zdravý a správny prístup k filozofii života a k jeho smerovaniu, vedia, že akákoľvek kultúra, okrem bezcieľnej a bezhodnotovej globálnej kultúry, má svoj vývoj, svoje tradície, svoje hodnoty, ktoré sú kreované stáročiami“.


<< < | 1 | > >>