Hlavná stránka / Aktuality / Národné kultúrne pamiatky v Považskej Bystrici

Národné kultúrne pamiatky v Považskej Bystrici

Národné kultúrne pamiatky  v Považskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

Národné kultúrne pamiatky

v Považskej Bystrici

 

kostol Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici

 

Kostol Navštívenia Panny Márie  

História Kostola Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici siaha do 14. storočia, kedy  ho  dal  postaviť pán  Považského  hradu a  panstva  Ján  Podmanický. Bol  postavený  v gotickom slohu ako jednoloďový s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V roku  1913-1914  bola  veža  zastrešená cibuľovou konštrukciou barokového tvaru. K zásadnej prestavbe kostola na trojloďovú stavbu s dvoma vežami sa pristúpilo v roku 1940. Z pôvodnej stavby zostalo zachované presbytérium, veža a severná časť obvodného muriva lode. Novodobé vitrážové okná sú vyhotovené podľa návrhu Vincenta a Viery Hložníkovcov z roku 1951. Vo vestibule kostola sú v stene zabudované epitafy - renesančný epitaf Rafaela Podmanického z roku 1558, neskororenesančné epitafy Žigmunda Balassu a jeho manželky kňažnej Alžbety Zborowskej z obdobia okolo roku 1620.  

Kostol Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici

1.

Súpis pamiatok na Slovensku : 2. zv. - Bratislava : Obzor, 1968. - S. 529

2.

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku : 2. zv. - Bratislava : Veda, 1977. - S. 432

3.

Malebná cesta dolu Váhom / Alojz Mednyanský. - Bratislava : Tatran, 1981. - S. 91, 92

4.

Považská Bystrica a okolie : kedysi a dnes. -  Žilina : Knižné centrum, 1998. - S. [8, 9, 11, 29]. - ISBN 80-8064-005-X

5.

Chrám Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici a dejiny považsko-bystrickej farnosti. - Považská Bystrica : Uniprint, 2001. - S. 15-30

6.

Považská Bystrica : z dejín mesta / zost. Bohuslav Kortman. - Žilina : Knižné centrum, 2006. - S. 33, 34, 139-144, 223. - ISBN 80-8064-244-3

7.

Historické pamiatky / Fotogr. Dana Mahútová, František Krupa. - Považská Bystrica : PX Centrum - Turistická informačná kancelária, 2006. - skladačka. - 1 list.

8.

Prehľad cirkevných ustanovizní a obcí v okrese Považská Bystrica / Vojtech Miko. - Považská Bystrica 2006. - nestr. : farebné fotografie

9.

Stredné Považie na starých pohľadniciach / Ján Hanušin ; zost. Daniel Kollár . -  Bratislava : Dajama, 2008. - S. 61, 62. - ISBN 978-80-89226-47-4

10.

Kostol Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici / Tomáš Duník. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. Filozofická fakulta, 2011. - 20 s.

11.

Epitaf Rafaela Podmanického v Považskej Bystrici / Juraj Kallo. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2011. - 8 s.

12.

1000 cirkevných pamiatok Slovenska / Ján Lacika. - Bratislava : Ikar, 2012. - nestr. - ISBN 978-80-551-2852-8

13.

Zástavy robotníkov / (ma). - In: Práca. - Roč. 46, č. 213 (11.9.1991), s. 6

14.

Náboženské pamiatky. - In: Bystrický mesačník. - Č. 12 (1993), s. 19, 20

15.

Ozdobil považskobystrický kostol / J. Borčányi. - Obr. 1. - In: Smer dnes. - Roč. 4, č. 282 (6.12.1994), s. 21

16.

Seriál o našich obciach, ktorý inde nenájdete : Považská Bystrica / Milan Podmaník, Rado Varga, Ján Knapo. - Obr. 6. - In: Obzor. - Roč. 4 (27), č. 10 (10.3.1994), s. 1, 5

17.

Vežové hodiny v Považskej Bystrici / Anna Šujanská. - Obr. 2. - In: Aspekt. - Roč. 2, č. 9 (7.3.1995), s. 8

18.

V zrkadle storočí : (umenie a literatúra nášho regiónu - seriál o slohoch, smeroch, obdobiach, tvorcoch a dielach) / mako. - Obr. 1. - In: Aspekt.- Roč. 2, č. 5 (7.2.1995), s. 8

19.

V zrkadle storočí : (umenie a literatúra nášho regiónu - seriál o slohoch, smeroch, obdobiach, tvorcoch a dielach) / mako. - Obr. 1. - In: Aspekt. - Roč. 2, č. 6 (14.2.1995), s. 8

20.

Kostol Navštívenia Panny Márie. - Obr. 1. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 1, č. 1, (9.1.1997), s. 9

21.

Opäť odbíjajú správny čas / nj. - Obr. 1. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 3, č. 45, (23.11.1999), s. 10

22.

Z našej farnosti / čn. - In: Máriina cesta. - Č. 10 (1999), s. 6

23.

Obnovená drevená plastika starých majstrov / Barbora Matáková. - Obr. 1. - In: Obzor.- Roč. 9 (32), č. 51 (14.12.1999). - [Príl. Občianske listy. - Roč. 2, č. 4, s. 11]

24.

Považskobystrická dominanta / Jozef Borčányi. - Obr. 1. - In: Katolícke noviny. - Roč. 114, č. 41 (10.10.1999), s. 18

25.

Kresliarske nadanie určilo životnú dráhu maliara : už viac ako štyridsať rokov zdobí považskobystrický rímsko-katolícky kostol monumentálne dielo akademického maliara E. Massányiho / (nyi). - In: Obzor. - Roč. 10 (33), č. 20 (10.5.2000), s. 9

26.

Tu pochovali aj grófa Podmanického / Ján Borčányi ; Jozef Borčányi. - Obr. 1. - In: Trenčiansky hlas extra Korzár. - Roč. 1, č. 161 (14.7.2000), s. 3

27.

Ešte niekoľko slov k dejinám nášho kostola... / -J.H.-.- Obr. 1. - In: Máriina cesta. - Č. 11 (2001), s. 3

28.

Milí naši čitatelia!. - Obr. 3. - In: Máriina cesta. - Č. 9 (2001), s. 1

29.

Šesťdesiatročné jubileum 750(?)-ročnej farnosti : „bolo to pre mňa niečo nové, čo som predtým neskúsil: bol som síce kňazom už celých dvadsať rokov, ale slúžil som len tajne, vo výrobe“  / (nyi). - In: Obzor. - Roč. 11 (35), č. 36 (4.9.2001), s. 6

30.

Aj vežové hodiny môžu mať narodeniny : k výročiu hodín na veži farského kostola v Považskej Bystrici / Anna Šujanská. - Obr. 2. - In: Národná osveta. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 16-17

31.

Kostol ostal neporušený : z duchovných záhrad literárnej Bystrice / -nyi-. - Obr. 1. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 6, č. 7 (12.2.2002), s. 9

32.

Aj vežové hodiny majú svoju históriu / Anna Šujanská. - Obr. 1. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 6, č. 36 (3.9.2002), s. 4

33.

Nová medaila so siluetou považskobystrického kostola / Ján Gumančík. - Obr. 2. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 7, č. 25 (17.6.2003), s. 9

34.

Objavili nové fakty / A. Javorská. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 8, č. 34 (17.8.2004), s. 9

35.

Posolstvo zvonov : živých volajú, mrtvých oplakávajú a blesky lámu. - Obr. 3. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 9, č. 13 (29.3.2005), s. 11

36.

Hložník, Massányi, Rojko / -nyi-. - In: Máriina cesta. - Č. 12 (2005), s. 2

37.

Hložník, Massányi, Rojko : Kostol Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici 1941-2006 / (nyi). - In: Považský obzor. - Roč. 49, č. 44 (2006), s. 19

38.

Kostol patrí medzi historické pamiatky. - Obr. 2. - In: Považský obzor. -  Roč. 53, č. 36 (2010), s. 9

39.

Obraz blahoslavenej Zdenky má dodať veriacim silu / Katarína Petríková. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 14, č. 50-51 (14.12.2010), s. 29

40. http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/sovik_r/farsky-kostol-v-pb  

 

 

 

Socha Blahoslavenej Panny Márie

             Na prícestnom stĺpe pred Kostolom Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici stojí socha Blahoslavenej Panny Márie z roku 1820 s mramorovou doskou s latinským nápisom. V preklade znie: „Z milodarov najdôstojnejšieho pána Imricha Bendeho, nitrianskeho biskupa, najvznešenejšej kňažnej Carolíny Hohenloheovej a veriacich v Krista, za farára Pavla Pálfiho a čestného dekana bola postavená socha B.P.M. roku 1903“.

Socha Blahoslavenej Panny Márie

1.

Reštaurujú sochu Panny Márie / (aj). - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 10, č. 33 (15.8.2006), s. 2

2.

Historická pamiatka obnovená / Naďa Jakúbková. - Obr. 5. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 10, č. 38 (19.9.2006), s. 7

3.http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/sovik_r/farsky-kostol-v-pb  

 

 

 

Kaplnka sv. Heleny

              V roku 1728 dal postaviť gróf Peter Sapáry na kopci nad mestom Považská Bystrica barokovú kaplnku zasvätenú sv. Helene. Kaplnka je jednoloďová s rovným uzáverom presbytéria, za ktorým sa nachádza veža. Vnútorné priestory sú zaklenuté krížovými klenbami. V roku 2009 sa kaplnka stala farským kostolom novej Rehoľnej spoločnosti misionárov saletínov Žilinskej diecézy. 

Kaplnka sv. Heleny 

1.

Súpis pamiatok na Slovensku : 2. zv. - Bratislava : Obzor, 1968. - S. 529

2.

Malebná cesta dolu Váhom / Alojz Mednyanský. - Bratislava : Tatran, 1981. - S. 92

3.

Považská Bystrica a okolie : kedysi a dnes. -  Žilina : Knižné centrum, 1998. - S. [16, 17]

4.

Chrám Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici a dejiny považsko-bystrickej farnosti. - Považská Bystrica : Uniprint, 2001. - S. 32-34

5.

Historické pamiatky / Fotogr. Dana Mahútová, František Krupa. - Považská Bystrica : PX Centrum – Turistická informačná kancelária, 2006. - skladačka. - 1 list.

6.

Prehľad cirkevných ustanovizní a obcí v okrese Považská Bystrica / Vojtech Miko. - Považská Bystrica 2006. - nestr. : farebné fotografie

7.

1000 cirkevných pamiatok Slovenska / Ján Lacika. - Bratislava : Ikar, 2012. - nestr. - ISBN 978-80-551-2852-8

8.

Kaplnka na Helene. - In: Obzor. - Roč. 12, č. 5 (1.2.1979), s. 4

9.

V múzeu načreli do histórie barokovej kaplnky / Anna Ďurdíková, Anna Šujanská. - In: Obzor. - Roč. 1, č. 5 (1.8.1991), s. 3

10.

Na sv. Helenu / (ši). - In: Práca. - Roč. 46, č. 196 (22.8.1991), s. 6

11.

Kaplnku sv. Heleny dal v roku 1728 postaviť Peter Szápary... - Obr. 1. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 1, č. 2 (16.1.1997), s. 7

12.

Kaplnka sv. Heleny. - In: Máriina cesta. - Č. 8 (1999), s. 6

13.

Vynikajúci odpich novej tradície : Helenské hody pod rozpáleným slnkom / Alena Javorská. - Obr. 5. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 5, č. 34 (21.8.2001), s. 1, 5

14.

Kaplnka sv. Heleny v Považskej Bystrici. - Obr. 1. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 9,  č. 33 (16.8.2005), s. 7

15.

Helenské hody umocnené 15. výročím znovuvysvätenia Kaplnky svätej Heleny / (nj). - Obr. 9. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 10, č. 34-35 (22.08.2006), s. 6

16.

Kaplnka sv. Heleny. - Obr. 2. - In: Máriina cesta. - Č. 9 (2006), s. 3

17.

Spomienky na opravu Kaplnky sv. Heleny a súčasnosť / Karol Kallo. - Obr. 2. - In: Máriina cesta. - Roč. 16, č. jeseň (2008), s. 7

18.

Farnosť je studňou, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd. - Obr. 3. - In: Považský obzor. - Roč. 53, č. 38 (2010), s. 9

19.

Lakomá pani Majstrová / Ľudmila Ješková. - In: Helenský Maják. - Roč. [1], č. 4 [2011], s. [5]

 

 

 

Kalvária

                Kalvária v Považskej Bystrici bola postavená v rokoch 1805-1807 nad starým cintorínom na vŕšku kedysi nazývanom Háj. Kaplnky so zastaveniami sú postavené po oboch stranách chodníka. Krížová cesta končí na kopci, kde je postavená klasicistická Kaplnka sv. Márie Magdalény. Bola posvätená v roku 1806 prečínskym dekanom Jánom Hôrkom. Z pôvodných 12 alebo 13 zastavení sa čiastočne zachovalo len osem kaplniek. Naposledy bola Kalvária opravovaná v roku 1937.

                Kalvária v Považskej Bystrici

1.

Súpis pamiatok na Slovensku : 2. zv. - Bratislava : Obzor, 1968. - S. 529

2.

Chrám Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici a dejiny považsko-bystrickej farnosti. - Považská Bystrica : Uniprint, 2001. - S. 23

3.

Považská Bystrica : z dejín mesta / zost. Bohuslav Kortman. - Žilina : Knižné centrum, 2006. - S. 143. - ISBN 80-8064-244-3

4.

Prehľad cirkevných ustanovizní a obcí v okrese Považská Bystrica / Vojtech Miko. - Považská Bystrica 2006. - nestr. : farebné fotografie

5.

Kalvária kalvárie / mrc. - Obr. 1. - In: Obzor. - Roč. 7 (30), č. 35 (26.8.1997), s. 1

6.

Kalvária v Považskej Bystrici : bude slúžiť v budúcnosti kresťanský stánok Kalvária občanom nášho mesta, alebo upadne do zabudnutia? / Jozef Kollman. - In: Aspekt. - Roč. 6, č. 23 (8.6.1999), s. 6

7.

Financie chýbajú / (or). - In: Obzor. - Roč. 11 (34), č. 1 (3.1.2001), s. 2

8.

Kalvária by mala dve storočia / (mb). - Obr. 2. - In: Považský obzor : my. - Roč. 15 (38), č. 35 (2005), s. 5

9.

Z histórie Kalvárie v Považskej Bystrici. - Obr. 3. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 13, č. 7 (10.2.2009), s. 9  

 

 

 

Socha sv. Jána Nepomuckého 

Kamenná klasicistická prícestná socha sv. Jána Nepomuckého v Považskej Teplej v časti Zálužie vznikla v roku 1815. Patrí k najstaršej stavebnej pamiatke v obci. Nápis na podstavci v preklade znie: „ Zasvätiac Tvojej spravodlivej cti. Skuteční ctitelia. L. V. MM 1815“.

Socha sv. Jána Nepomuckého

1.

Považská Teplá v premenách času. - Považská Teplá : Knižné centrum v Žiline, 2009. - S. 38. - ISBN 978-80-8064-351-5

2.

Socha v Záluží ožila do krásy / (nj). - Obr. 2. - In: Považskobystrické novinky. - Roč. 8, č. 46 (9.11.2004), s. 5

 

Názov: Národné kultúrne pamiatky v Považskej Bystrici

Podnázov: Sakrálne pamiatky

Zost.: Alena Zelenáková

Zodp. Red.: Mgr. Viera Baničová, riaditeľka PK

Vydavateľ: Považská knižnica v Považskej Bystrici

Rok vydania: 2012 

Ponukový list

PKPB

Informácie

OTVÁRACIE HODINY

beletria:

Po - Pia 8.00 - 18.00 hod.

Sobota  8.00 - 12.00 hod.

odborná literatúra:

Po - Pia 8.00 - 18.00 hod.

Sobota  8.00 - 12.00 hod.

literatúra pre deti a mládež:

Po - Pia 8.00 - 18.00 hod.

Sobota  8.00 - 12.00 hod.

regionálna bibliografia:

Pondelok, Streda, Štvrtok

8.00 - 15.00 hod.

Utorok, Piatok

8.00 - 18.00 hod.

Sobota Zatvorené

pobočka SNP + hudobné oddelenie:

Po - Pia 8.00 - 16.00 hod.

Sobota Zatvorené

pobočka Rozkvet:

Po - Pia 8.00 - 16.00 hod.

Sobota Zatvorené

UPOZORNENIE!

Online katalóg

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30